วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

ไอบูโปรเฟน

ไอบูโปรเฟน (อังกฤษ:Ibuprofen) เป็นยาบรรเทาอาการปวดประเภท เอ็นเซด (nonsteroidal anti-inflammatory drug-NSAID) ผลิตออกจำหน่ายในชื่อการค้าที่หลากหลาย เช่น

* แอกต์-3 (Act-3)
* แอดวิล (Advil)
* บรูเฟน (Brufen)
* โมตริน (Motrin)
* นูปริน (Nuprin)
* นูโรเฟน (Nurofen)

ไอบูโปรเฟนใช้รักษาอาการปวดข้อ (arthritis) อาการปวดระดู (dysmenorrhoea) เป็นไข้ (fever) ยาบรรเทาปวด (analgesic) และ การอักเสบ ไอบูโปรเฟนเป็นผลงานการวิจัยและ พัฒนาของ กลุ่มบริษัทบูตส์

ไอบูโปรเฟนใช้รักษาโรคได้ดังตอไปนี้:
* รูมาตอยด์ อาร์ทริติส (rheumatoid arthritis)
* ออสทีโออาร์ทริติส (osteoarthritis)
* รูมาตอยด์ อาร์ทริติส ในเด็ก (juvenile rheumatoid arthritis)
* อาการปวดระดู (primary dysmenorrhoea)
* ไข้ (fever)
* รักษาอาการปวดและอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
* บรรเทาอาการ ปวดหัว โดยเฉพาะ ไมเกรน (migraine)

กลไก การออกฤทธ์
ไอบูโปรเฟน เป็น เอ็นเซด ที่เชื่อกันว่ามันมีฤทธ์ยับยั้งเอ็นไซม์ ไซโคลออกซเจเนส (COX) เป็นผลให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์โปรสตาแกลนดิน (prostaglandin)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น